Zoeken

Onderwijs: we doen het goed…

Het onderwijs in Vlaanderen is goed zeg je?

In de Eurostat cijfers voor 2013 zie ik dat 6,3% van de Belgen tussen 25 en 65 heeft deelgenomen aan een opleiding. We maken hierbij zelfs nog geen onderscheid in het soort opleiding (bedrijfstraining, formeel, non formeel, …).

Daarmee doen we het zowaar slechter dan 10 jaar geleden en zitten we ver onder het streefdoel van 15%.

We doen het goed zeg je?

De ambitie om meer kansen te geven aan ‘risicogroepen’ om deel te nemen wordt via het Mattheüs effect eveneens sterk genuanceerd. We hebben al weinig levenslange leerders, en diegenen die deelnemen zijn vaak hoger geschoold. In plaats van de ongelijkheid te overbruggen wordt ze versterkt in de huidige realiteit. De mensen die we willen bereiken worden onvoldoende bereikt omwille van velerlei factoren (persoonlijk contextuele, organisatorische, financiële, en noem maar op). We slagen er onvoldoende in om gericht in te zetten op de doelgroepen.

Hiermee zeg ik eigenlijk niets nieuws. Onderzoekers, VLOR, werkveld en overheid komen tot dezelfde conclusie…

We doen het goed zeg je?

Steeds meer krijgt het volwassenenonderwijs een ‘arbeidsmarktgerichte’ invulling. Een gevolg van politieke keuzes en gestelde prioriteiten die de maatschappelijke relevantie van levenslang leren en de actoren die hiertoe bijdragen minimaliseert. Levenslang leren is niet enkel gericht op de arbeidsmarkt. Vroeger noemde men het secundair volwassenenonderwijs het ‘onderwijs voor sociale promotie (OSP)’. Dat vat wat mij betreft de kern goed samen.

Sociale promotie zie ik als een mogelijkheid voor een volwassen leerder om zich te versterken, te ontwikkelen. Dit kan in functie van een job, en al helemaal in functie van een persoonlijke verrijking van het individu. Dat laatste lijken we maar moeilijk te kunnen slikken. Waarom zouden we immers investeren in individuele leertrajecten als er geen ROI is naar de markt toe?

We doen het goed zeg je?

In vele Europese landen wordt levenslang leren als een continuüm beschouwd en vaak ook zo georganiseerd. In Vlaanderen hebben we -efficiënt als we zijn- het levenslang leren verspreid over 3 departementen (welzijn, werk en onderwijs). 3 departementen met 3 verschillende doelstellingen en 3 verschillende visies op dat deeltje dat over levenslang leren gaat. En dat zowel naar ontwikkeling en aanbod (formeel, non formeel, informeel leren, …) als naar organisatie (flexibiliteit, schoolvakanties, …) en snelheid waarmee het aanbod kan ingezet worden. Vanuit een leernood naar effectieve ontwikkeling en mogelijkheid tot organiseren van een aanbod in het volwassenenonderwijs zit er al gauw een tijdspad van 2,5 jaar…

We doen het goed zeg je?

Onderwijs is meer dan kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs… Het stemt me nog steeds triest dat zowat half Vlaanderen niet eens weet wat volwassenenonderwijs is. En als men het al weet, spreekt men vaak nog van ‘de avondschool’. Dat meer dan 60% van het aanbod overdag wordt aangeboden is een detail…zo blijkt…

Zolang we er niet in slagen om levenslang leren integraal aan te pakken en te organiseren zullen we er niet geraken. Ik hoor (en lees) met plezier de plannen die de weg naar meer flexibiliteit, minder drempels, meer doelgroepengerichtheid, minder complexiteit, en bovenal ‘op maat van het individu’ zullen realiseren…

Wordt het geen tijd dat we samen gaan werken aan een betere maatschappij?

We doen het goed zeg je?

albert-einstein-unschooling-quote
0 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon